Voorwaarden

Algemene voorwaarden

 

Algemene voorwaarden TAXI UNO 

Er wordt verondersteld dat de klant kennis heeft en akkoord gaat met deze algemene voorwaarden. Indien er bijzondere voorwaarden worden overeengekomen zijn deze ter aanvulling van toepassing. 

Van toepassing voor alle klanten, reizigers en personen die de taxi dienst  van TAXI UNO gebruiken.

 1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op het personenvervoer dat TAXI UNO aanbiedt aan haar klanten.
 2. Aanvragen voor het vervoer van personen naar luchthaven, treinstation of andere locatie, gebeuren uitsluitend per mail of via de website. Slechts mits onze instemming kan een aanvraag telefonisch gebeuren. Echter zijn we voor dit laatste niet verantwoordelijk voor misverstanden.
 3. Bij de reservatie dient de klant alle gegevens te bezorgen die betrekking hebben op het aangevraagde vervoer. Dit bevat o.a. de naam, adres, telefoonnummer, aantal personen, bestemming, data en tijdstippen van het vervoer. Voor luchthaven- of stationvervoer houdt dit ook in, het vlucht- of treinnummer van de aankomstreis.
 4. Tol en parking kosten zijn altijd extra te betalen door de klant tenzij anders vermeld op de offerte.
 5. Het dragen van een gordel is wettelijk verplicht. Een boete bij het niet dragen zal verhaald worden op de reiziger.
 6. Inkomsten verlies door schade of bevuiling aangebracht door de klant zoals morsen,overgeven,.. zullen aangerekend worden. Het bedrag van €50 tot €250 zal meteen aan de chauffeur betaald moeten worden. 
 7. Bij foutieve of ontbrekende communicatie van de gegevens vermeld in artikel 3, kan TAXI UNO niet verantwoordelijk gesteld worden voor het niet (tijdig) uitvoeren van het vervoer.
 8. TAXI UNO is in geen enkel geval verantwoordelijk voor vertragingen, verkeerde boekingen of informatie en de hierdoor eventuele extra aangerekende kosten.
 9. Facturen zijn betaalbaar 10 dagen na ontvangst. Bij niet betaling op de vervaldag zal er van Rechtswege en zonder enige vorm van ingebrekestelling, een forfaitaire vergoeding worden aangerekend van 10% op het totaal bedrag. Een nalatigheidintrest van 9% zal eveneens worden doorberekend ten laste van de klant, in geval de klant zijn facturen niet betaald. Klachten of bezwaren moeten binnen de 7 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk en aangetekend worden doorgegeven om ontvankelijk te zijn.
 10. Indien er een transfer wordt geboekt door een reisbureau of onderneming voor derden, zijn eerstgenoemden ook verantwoordelijk voor de kosten indien deze niet gedragen kunnen of willen worden door deze derden.
 11. Bij annulatie van een bestelling gelden volgende regels :  48u voor de bestelling : geen kosten voor de klant . 24u voor de bestelling wordt 25% van het bedrag aangerekend. Bij annulatie minder dan 24u voor vertrek wordt er 50% aangerekend, en bij annulatie op minder dan 12 u voor vertrek wordt er 75% van het totale bedrag van de offerte aangerekend. Bij een NO SHOW wordt de volledige 100% van de prijsofferte aangerekend. Uiteraard wordt er ook hier een ontvangstbewijs of factuur uitgereikt naargelang het gaat over een particuliere dan wel professionele (BTW nummer) klant. Op deze wijze kan de klant zich richten tot zijn/haar annulatieverzekering. 
 12. TAXI UNO benadrukt haar professionele ingesteldheid om al het mogelijke te doen teneinde personen tijdig op hun plaats van bestemming te brengen. TAXI UNO zal echter in geen enkel geval enige aansprakelijkheid op zich nemen wegens het niet tijdig afleveren van goederen of personen op het vooropgestelde tijdstip op de plaats van bestemming, en dit ongeacht het soort van mogelijks veroorzaakte schade. Onze aansprakelijkheid zal in alle gevallen beperkt zijn tot het maximale bedrag van de transfer ongeacht de omvang van de direct aanwijsbare schade. Onrechtstreekse schade komt niet voor vergoeding in aanmerking.
 13. TAXI UNO kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden, voor enige schade door overmacht ( bv. files, stakingen, weersomstandigheden, wegenwerken, verkeersdrukte,…….)
 14. Afwijkingen op deze voorwaarden zijn alleen dan aan ons tegenstelbaar, wanneer ze door ons schriftelijk en aangetekend werden bevestigd.
 15. Het Belgische recht is van toepassing op deze overeenkomst. Enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Hasselt zijn bevoegd om kennis te nemen van de mogelijke geschillen.
Algemene boekingsvoorwaarden

Algemene boekingsvoorwaarden TAXI UNO

Wij danken u voor het vertrouwen in onze firma. Gelieve onderstaande instructies zorgvuldig na te lezen en hiermee rekening mee te houden. Enkel op die manier kunnen wij u een optimale service bieden. Onze diensten worden uitgevoerd door goed opgeleide chauffeurs. Zij zijn op de hoogte van het actuele verkeer, en nemen hiervoor de weg die hen het meest geschikt lijkt om de rit zo vlot mogelijk te laten verlopen. 

Bij heenreis :
– De chauffeur haalt u op omstreeks het afgesproken uur. Gelieve 5 min voor vertrek klaar te zijn. Indien er 15 min na het afgesproken uur nog geen chauffeur aanwezig is, gelieve ons dan te contacteren op het nummer: 0032(0)471789821 (24/24 bereikbaar enkel in noodgevallen!!!)
– We gaan uit van een normale bagage per persoon. Indien er echter speciale wensen of zorgen zijn, of u heeft extra bagage, een golftas, een rolstoel, etc. gelieve ons hiervan op de hoogte te brengen bij de reservatie.

Bij terugreis :
– De chauffeur wacht u op in de aankomsthal met het logo van uw bedrijf of naam.
– Meeting points:
@Brussels Airport : in de aankomsthal aan de rechterzijde, nabijde JAVA koffiehoek (gelieve er rekenig mee te houden dat wij pas 20min. na landing van uw vlucht terplaatsen zijn dit om u de nodige tijd te geven om uit te checken en baggage af te halen).
@Brussel Zuid: aan Sam s Cafe, dichtbij de uitgang van Thalys en Eurostar.
@Andere luchthavens: aan het meeting point of uitgang van uw gate van de betrokken luchthaven.
– Indien de chauffeur niet aanwezig is 15 min na check-out, gelieve ons te verwittigen op het nummer: 0032(0)471789821 (24/24 bereikbaar enkel in noodgevallen!!!)
– Algemeen: Het is zeer belangrijk om de juiste vluchtinformatie door te geven bij reservatie. Indien er echter toch een wijziging zou zijn, gelieve ons zo snel mogelijk op te hoogte te brengen. Wij volgen de aankomstvluchten op, dus in normale omstandigheden zien wij kleine vertragingen via de vluchtinformatie op het internet. Bij vertragingen van meer dan 1 uur is het aangeraden ons tijdig op de hoogte te brengen. Indien er een bagage probleem mocht zijn, verwittigt u ons ook best, zodat de chauffeur hier rekening mee kan houden. De betaling gebeurt contant/credit card aan de chauffeur of op factuur (op voorhand deze betaalwijze doorgeven bij reservatie).

* Bij contante betaling of credit card ontvangt de reiziger een betalingsticket.
* Indien het bedrijf instaat voor de kosten ontvangt deze een gedetailleerde factuur in de helft / einde van de maand. Gelieve ons steeds een mobiel nummer van de reizende persoon te bezorgen, en omgekeerd ook ons noodnummer aan hun. Zo kan er na kantooruren en/of in het weekend efficient ingegrepen worden bij eventuele wijzigingen, vertragingen, etc. Dit vermijdt vaak onnodige kosten voor beide partijen.

Bedrijfsgegevens

 

Leeuwerweg 36
3800 Sint-truiden

 

Btw.nr.: BE0714.914.249

Copyright 2020 Powered by - Privacy Policy - Cookiebeleid